Projecte 360º

“La construcció del nostre projecte Esport amb Valors està basada en un marco conceptual desenvolupat per la Guia Repensem els Projectes Educatius Comunitaris – Educació 360 a Temps Complet; Ripoll, Masip & Vallvé 2019. Aquesta Guia ens dona suport per utilitzar el esport com eina educativa en clau 360, on els infants/famílies estan al centre del procés educatiu.

Compromís del Club amb la Educació 360 a Temps Complet:

 • Considerar l’interès superior de l’infant per davant de qualsevol altre criteri.
 • Identificar-nos com un agent que garanteix el respecte i la promoció dels Drets de l’Infant.
 • Contribuir a la igualtat i l’equitat en l’accés universal a les activitats sense discriminació.
 • Tenir vocació de servei i oferir accés universal a les activitats sense discriminació.
 • Vetllar per l’alineament amb el projecte educatiu territorial.
 • Fomentar el desenvolupament de competències necessàries per a l’èxit dels infants.
 • Oferir activitats de qualitat realitzant propostes adequades als infants.
 • Incorporar processos de planificació, seguiment i avaluació.
 • Tenir professionals i voluntaris amb intenció educativa.
 • Incorporar la dimensió comunitària i de vinculació amb el territori.
 • Promoure el treball amb altres agents del territori.

Així, fem que les nostres accions educatives amb el esport tinguin en compte totes les dimensions de la personalitat i de diferents intel·ligències, amb una mirada de l’Educació al llarg i ample de la vida.”