Mesures i protocol del CH Lleida Pardinyes per contenir la Covid-19 (21 de gener de 2022)

Ús de les instal·lacions

Les instal·lacions i equipaments en espais tancats poden obrir amb un aforament del 70% els vestidors es poden obrir per a totes les persones usuàries de la instal·lació esportiva. 

Serà obligatori l’ús de la mascareta per accedir al pavelló i als vestidors, però no durant l’entrenament. Ja què la obligatorietat de l’ús de mascareta no afecta les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o un consell esportiu, i formin part d’un mateix grup bombolla. 

Activitats grupals

Es poden practicar activitats esportives en grup, tant entrenaments com competicions. No hi ha nombre màxim de deu persones en les activitats on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva i formin part d’un mateix grup bombolla. 

L’handbol es considera entre les activitats d’alt risc per què hi ha un contacte físic estret i continuat, així que és recomanant que aquestes activitats educatives es realitzin en grups d’infants i joves que siguin constants i, sempre que sigui possible, en espais exteriors. 

Tenen consideració de grups constants als efectes descrits, els equips d’entrenament que per raó d’edat, categoria o criteris tècnics desenvolupin les activitats de forma conjunta i continuada en el temps. 

Com gestionem els casos positius en activitats esportives que duen a terme infants, joves i adolescents entre 3 i 18 anys

* El present protocol és aplicable a l’àmbit de les activitats esportives que duen a terme infants, adolescents i joves d’entre 3 i 18 anys. Queden exempts els equips sèniors del Club. 

A partir d’ara, segons l’estat immunitari de la persona es diferencien en: 

Persones immunitzades: són les que han passat la covid-19 en els darrers 3 mesos (amb prova diagnòstica que ho confirmi) i/o que tenen la pauta de vacunació completa. 

Persones no immunitzades: són les que no han passat la covid-19 en els darrers 3 mesos i que no tenen la pauta de vacunació completa. 

Recordar-vos que si algun/a jugador/a té algun símptoma compatible amb la COVID no vagi a l’activitat. 

Quan es doni un cas positiu s’haurà de comunicar per whatsapp (609112451) o correu electrònic al Club (chlleidapardinyes@gmail.com) i als entrenadors/es. I a nivell individual cadascú ho haurà de comunicar al seu CAP. 

Els participants no immunitzats hauran d’iniciar de manera inmediata un període de quarantena de 7 dies. Cal recordar que, en la fase actual de la pandèmia, no es faran proves diagnòstiques als contactes estrets. 

La persona responsable del Club mantindrà una relació actualitzada de totes les persones que realitzen l’activitat (nom, cognoms, data de naixement, CIP) organitzades per grups. En cas d’aparició d’una persona infectada en el grup constant, el gestor covid o el RECO dels serveis de vigilància epidemiològica completarà la informació sobre l’estat d’immunització de les persones que configurin el grup. 

Tots els casos i els brots els valoraran els professionals sanitaris dels serveis de vigilància epidemiològica que prendran les decisions que pertoquin, tenint en compte les diferents situacions, que poden anar més enllà del que inclogui aquesta guia. 

Criteris generals: 

Les recomanacions que es presenten a continuació no invaliden que si una persona del grup ha estat en contacte més de 15 minuts, sense mascareta i a menys de 2 metres amb el cas ha de ser considerada contacte estret i actuar d’acord al que s’indica en el protocol general.

Si en un grup es detecten 5 o més casos es tracta d’un brot epidèmic i la investigació i presa de decisions ha de ser realitzada de forma individualitzada pel Servei de Vigilància Epidemiològica responsable del brot. 

En situacions en les quals la relació o el contacte físic hagi estat de baix risc de contagi o bé l’activitat tingui un baix risc de contacte, els participants no es consideraran contactes estrets sinó que només es recomanarà que es controli l’aparició de símptomes (autovigilància) durant 10 dies. 

RESUM en cas de positiu a un equip: 

Persones immunitzades: NO quarentena

Persones NO immunitzades: Quarentena

Per prevenció, en cas que es detectin 5 o més casos, des del Club s’anul·laran els entrenaments de la setmana i es demanarà l’ajornament del partit d’aquell cap de setmana al Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Handbol.